Kad je vrijeme za promjenu posla?

Često možemo čuti da se u današnjem poslovnom svijetu posao mijenja svakih tri do pet godina. Na našim prostorima većina želi da nađe siguran posao, i to ako može u nekoj državnoj firmi, i po mogućnosti do penzije. Šta vi mislite o tome?

Stručnjaci kažu da ako svakih tri do pet godina mijenjamo posao to u velikoj mjeri doprinosi našoj većoj zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada. To znači da se