fbpx

Zašto Insights MDI®?

 • Every 7 seconds a report is generated in the world
 • Application adapted to your requirements
 • The best-selling assessment tool
 • 11 types of reports
 • Efficient - Filling time 20 min
 • Full report for 24h

Šta je Insights MDI®?

INSIGHTS MDI® encompasses analysis of the behavior, strengths and weaknesses of the individual and the team, as well as their development potential, and presents them in written and graphical form.

It provides a comprehensive description of the behavior (natural state) and custom behavior (displayed at the workplace).
In addition, it provides an insight into our driving motives that reveal what drives our enthusiasm and ambition. It provides insight into EQ, i.e. the ability of the person to see, understand and direct his emotions in order to achieve better interaction and increase productivity.

INSIGHTS MDI® IS CONSIDERED TO BE THE MOST APPROPRIATE TOOL FOR THE PURPOSE OF ASSESSMENT, MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

 • • INSIGHTS MDI® does not measure intelligence, nor character features, but what can be changed and improved.
 • • Provides a detailed description of behaviors and preferences in the behavior of the person as well as the driving motives behind a particular type of behavior.
 • Individualni razvoj
 • Timski razvoj
 • Kompanijski razvoj
Kojom bojom zračiš?

Insights MDI® alat nam pomaže da prije svega razumijemo sami sebe, a potom i druge, da se prilagodimo raznim komunikacionim situacijama, kao i da ta saznanja iskoristimo kako bismo poboljšali međuljudske odnose i saradnju.

Metodologija Insights MDI® alata koristi lako prepoznatljiv i pamtljiv model od 4 boje kako bi pomogao da razumemo svoj stil ponašanja, komunikacije, svoje prednosti i vrijednosti koje donosimo u radnu sredinu. Koja je vaša boja: Crvena, Žuta, Zelena ili Plava?

Insights MDI® alat nam pomaže, ne samo da bolje upoznamo sebe, već i kako to saznanje da primijenimo u interakciji sa drugima i ostvarimo efikasniju komunikaciju. Alat nam obezbjeđuje „uputstvo“ kako da se postavimo prema svakoj boji, kako da im izložimo informaciju koju želimo da prenesemo i kako da postanemo fleksibilniji u komunikaciji.

Insights MDI® nam pomaže da otkrijemo i razumijemo motive koji nas pokreću, kako da ih definišemo i iskoristimo na najbolji mogući način.

Kome je namijenjen?

Svima koji žele da unaprijede svoj stil komunikacije, da budu svjesniji svog stila ponašanja i utiska koji ostavljaju u kontaktu sa drugima, onima koji žele da efikasnije upravljaju svojim vremenom, kao i onima koji žele da budu efikasniji u interakciji sa drugačijima od sebe.

Šta dobija pojedinac?
 • Bolje razumijevanje svojih snaga i slabosti
 • Obuhvatan plan ličnog razvoja
 • Kvalitetnije odnose sa drugima
 • Bolje upravljanje svojim vremenom
Koja je boja tvog tima?

Svaki tim je više od skupa svojih članova. Individualni razvoj članova tima nije dovoljan kako bi se unaprijedio cjelokupan tim, potrebna je šira slika – kako se svaki pojedinac uklapa u tim, koja je njegova uloga, čime doprinosi, a čime koči tim? Insights MDI® putem svog Timskog izvještaja odgovara na ova pitanja i vaš tim dovodi na viši nivo funkcionisanja.

Analizom stilova ponašanja dobijamo odgovore na pitanja kako najbolje iskoristiti i uklopiti članove tima različitih boja, a samim tim i uvid u strukturu i dinamiku tima – što je ključna informacija da bismo znali kako zapravo tim funkcioniše.

Insights MDI® nam daje uvid u stil komunikacije tima, a pored toga i savjete kako doći do boljeg međusobnog razumijevanja članova tima i kvalitetnijih međuljudskih odnosa, a sve to u cilju stvaranja posvećenog i motivisanog tima.

Kome je namijenjen?

Novoformiranim timovima koji tek treba da se upoznaju i „stanu na noge“, svim timovima koji prolaze kroz izazove, kao i timovima koji žele da budu još jači, bolji i efikasniji.

Šta dobijaju timovi?
 • Efikasniju komunikaciju i kvalitetnije međuljudske odnose
 • Redukovan stres i manje konflikata
 • Jasno definisanu timsku kulturu
 • Strategije za potenciranje snaga i minimiziranje slabosti tima
Koje su boje vaše kompanije?

Čak i najbolji talenti ne mogu iskoristiti svoje potencijale do maksimuma ako se ne nalaze na pravom mjestu u organizaciji. Insights MDI® analiza obezbjeđuje jednostavnu procjenu zahtjeva radnog mjesta koja je odlična osnova za sve procese kompanijskog razvoja.

Insights MDI® nudi opširnu analizu radnog mjesta, koje olakšavaju proces reorganizacije, restrukturiranja i plan nasljeđivanja. Saznanja o tome koje vrijednosti i motive posao zahtijeva nam omogućava definisanje kompanijske kulture, kao i procjenu uklapanja zaposlenih u kulturu.

Organizacija brže raste i bolje posluje kada je posvećenost zaposlenih viša.

Kome je namijenjen?

Organizacijama koje prolaze kroz promjene ili izazove, kao i novim kompanijama koje žele da rastu na kvalitetnoj osnovi.

Šta dobija organizacija?
 • Brži i efikasniji proces selekcije
 • Kvalitetniji plan nasljeđivanja
 • Višu posvećenost i zadovoljstvo zaposlenih
 • Brži rast poslovanja

Oblasti koje Insights MDI® pokriva su:

 • General characteristics of our behavior
 • What kind of contribution an individual brings to the work environment / team
 • Communication: communication style of the person; tips on how to communicate, and how not to communicate
 • Reputation: how a person sees himself/herself, and how does the environment see him/her when under moderate or high stress
 • Natural and adaptive style of behavior
 • Thieves of time - in which areas and behaviors people spend most of their time
 • Areas for further development
 • Hierarchy 12 key ways to behave in a business environment
 • General characteristics of our motives and values
 • Description of primary, situational and indifferent motives
 • Strengths
 • Concepts of behavior and motives
 • Ideal environment
 • Key motivation tips
 • Key management tips
 • Action Plan

Subscribe to our newsletter

HR Partners

Facebook
LinkedIn
Instagram